ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő:

NSH Organics Kft

Székhely: 1024 Keleti Károly utca 28/a

Adószám: 27109896-2-41

Telephely: 1037 Budapest, Kocsis Sándor ú 6/a

Telefonszám: +36301789586

E-mail:info@poshsalon.hu 

Honlap: www.poshsalon.hu 

Általános feltételek

Az adatkezelés jogalapja minden lenti esetben az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása.

Az érintett jogai:

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, és kérheti azok módosítását vagy törlését is. Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonhatja.

Az Adatkezelési tájékoztató hozzáférhetősége és megismerhetősége:

– a szalonban papíralapon nyitvatartási időben

– a honlapon: www.poshsalon.hu (letölthető és nyomtatható pdf formátumban is)

Az adatkezelésre vonatkozó lefontosabb jogszabályok köre:

– az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

Adatkezelési irányelvek

Időpontfoglaláshoz kapcsolódó személyes adatok

Időpontfoglaláshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:

– keresztnév
– vezetéknév
– telefonszám
– e-mail cím

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató az időpont módosításának szükségessége esetén fel tudja venni a kapcsolatot az érintettel, valamint elektronikus időpontemlékeztető-üzenetet küldjön neki.

Időpont foglalására lehetőség van: telefonon, személyesen, elektronikus üzenetben. Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok:

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok az időpontfoglalás során megadott adatokon túl az érintett alábbi egészségügyi adatai (különleges személyes adatok):

Van az alábbiakban felsorolt betegsége?

IGEN

NEM

szív- és érrendszeri betegség, más keringési betegség

   

cukorbetegség

   

rákos megbetegedés

   

bőrgyógyászati betegség, hiperhidrózis a kézen/lábon

   

Szed vérhígítót vagy ilyen hatású szert?

   

Allergiás bármilyen anyagra (pl. fémallergiák)?

   

Van bármilyen körömbetegsége, sérülése vagy elváltozása akár a kezén, akár a lábán (pl. gombásodás, gyulladás)?

   

Az adatkezelés célja a szépségápolási szolgáltatások biztonságos nyújtása.

A kezelt adatok megőrzési ideje az utolsó szolgáltatás időpontjától számított egy év.

Az érintett különleges adatairól papír alapú kérdőíven (1. sz. melléklet) nyilatkozik az első szolgáltatás megkezdése előtt. Az adatkezelő ezeket az adatlapokat a különleges adatok fokozott védelme érdelében nem digitalizálja, elzártan kezeli és az egészségügyi adatokból adatbázist nem készít.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintett által megadott személyes és különleges személyes adatokat jogszabályi kötelezettsége esetén a jogszerű adatigénylőnek továbbítsa (például ha az érintett életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi, valamint bíróságnak, ügyészségnek, igazságügyi orvosszakértőnek, szabálysértési hatóságnak stb.).

Fényképek:

Adatkezelő az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén az érintett testrészről fényképeket készít, és azokat az interneten megosztja. Ennek során biztosítja, hogy a képen szereplő személy kifejezett hozzájárulása nélkül ne legyen azonosítható.

Az adatkezelés célja a szolgáltató szakmai portfóliójának fejlesztése és üzletszerzés.

Az adatok megőrzési ideje tíz év.

Hírlevél feliratkozáshoz szükséges adatok

Hírlevél feliratkozás során megadandó adatok:

– keresztnév
– vezetéknév
– e-mail cím

Az adatkezelés célja üzletszerzés.

A szolgáltató hírlevél küldéséhez harmadik felet vesz igénybe: Mailchimp (https://mailchimp.com, The Rocket Science Group, LLC).

A Mailchimp a feliratkozók adatait nem használja üzletszerzési célra, nem értékesíti és nem hozza nyilvánosságra. Az érintett kérheti adatai törlését az adatkezelő mellett közvetlenül a harmadik féltől is a personaldatarequests@mailchimp.com címen.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat a levelek láblécében található linkre kattintva.

Biztonsági kamera

Szolgáltató a szalon üzletterében folyamatos felvételt készítő kamerát üzemeltet.

Az adatkezelés jogalapja a szolgáltató jogos érdekének a védelme.

Az adatkezelés célja a vagyon- és személyvédelem biztosítása.

Az adatok megőrzési ideje biztonsági esemény hiányában egy hét.

Az adatkezelő a felvételeket kizárólag vagyon- és személyvédelemmel összefüggésben használja: biztosítási eseményből fakadó vagy hatósági, bírósági eljárás során átadhatja azokat az eljárásban résztvevő, adatokat megismerni jogosult személyeknek, szerveknek. Az adatkezelő a felvételeket semmilyen egyéb célra nem használja, nem értékesíti és nem hozza nyilvánosságra.

Image
Image
© 2020 Posh Salon&Spa, Minden jog fenntartva.